Mnoho lidí v poslední dobÄ› rádo chodí do kina a nebo také do divadla. A nebo jezdí také za jinou kulturou. Musím uznat, že kultura mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› bavila. Kultura je tady od toho, abychom také poznávali různé vÄ›ci, tÅ™eba takové vÄ›ci, jak se tÅ™eba žije i jinde v jiném státÄ› a tak podobnÄ›. Sama jsem si Å™ekla, že kdybych si mohla vybrat, kam bych jela, tak by to byla asi Indie. Nebo Čína. I tam mají zajímavou kulturu. Také bych chtÄ›la říct, že kultura není jenom kino a divadlo, ale také se to může jednat o kulturu a další kulturní dÄ›dictví urÄité zemÄ›. PrávÄ› například v té Číně a nebo Indii. PÅ™esnÄ› tak, jak jsem Å™ekla. MÄ› tohle vždycky hodnÄ› zajímalo a bavilo.

Líbí se vám asijská kultura?

A můj sen je, abych jela také do Číny a do Indie. Akorát na to vůbec nemám žádné finance. Je to opravdu hodnÄ› smutné. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdybych si k sobÄ› taky naÅ¡la partnera, kterého by také zajímala kultura nÄ›kde v Äínských a asijských zemích. Jenomže neznám žádného ÄlovÄ›ka, který by se také zajímal o indickou kulturu a nebo o Asii. Podle mého názoru je to Å¡koda, protože když ÄlovÄ›k pochopí jinou kulturu, tak potom pozná i lépe sám sebe. Tohle je to opravdu Å¡koda, když se lidé o tohle nezajímají. 

Asie má pěkné kulturní dědictví.

Lidé se zajímají jenom o kino a nebo o divadlo. PÅ™esnÄ› tak, jak jsem už zmínila. Kdybych ale tÅ™eba mÄ›la zmínit mého bratra, tak ho zase musím pochválit, protože můj bratr je veliký cestovatel a sám Å™ekl, že ho baví poznávat také nová místa a novou kulturu. On nejradÄ›ji jezdí do Chorvatska, protože mu Chorvatsko uÄarovalo, také dokonce říkal, že se do Chorvatska pÅ™estÄ›huje, že se mu to tam opravdu nejvíce líbí a mají tam skvÄ›lou kuchyni. Myslím si, že bratra uchvátila právÄ› i místní kultura a podobnÄ›. A jaká kultura se líbí vám? Máte rádi kulturu, jako je kino nebo divadlo a nebo také radÄ›ji vyrážíte za kulturou do jiných míst a do jiných zemí?