Jen málokdo pochybuje o tom, že exkurze, vycházky a výlety se výraznÄ› odliÅ¡ují od běžnÄ› známých způsobů Å¡kolního vyuÄování. Samostatnost, aktivita a plné rozvinutí osobnosti – to vÅ¡e se dá oÄekávat od tÄ›chto aktivit, konaných mimo Å¡kolní prostÅ™edí. NehledÄ› k tomu, že pro žáky je to samozÅ™ejmÄ› vítaná zmÄ›na a zpestÅ™ení výuky. UÄitelům se pak nabízí lepší poznání žáků a Äasto dojde i k navázání tolik potÅ™ebných neformálních vztahů. Nejednou dojde i k vyÅ™eÅ¡ení dlouhodobého problému, který tvoÅ™il hráz v komunikaci mezi vyuÄujícím a žákem.

Kdo dřív přijde, ten…

Pokud bychom chtÄ›li být příliÅ¡ formální, mohli bychom konstatovat, že Å¡kolní výlety jsou v podstatÄ› jednou z organizaÄních forem výuky, která je vykonávaná v mimoÅ¡kolním prostÅ™edí. NaÅ¡e spoleÄnost RIKITAN vÅ¡ak v žádném případÄ› formální není. Ba právÄ› naopak! Naším cílem je, aby slovo formální nemÄ›lo s aktivitami dÄ›tí mimo Å¡kolou vůbec nic spoleÄného. Proto jsme se rozhodli organizovat a nabízet výlety plné aktivit, her a dobrodružství, kde se budou bavit nejen žáci, ale i jejich uÄitelé. NepropásnÄ›te příležitost a zadejte si poptávku co nejdříve!