Jako malá holka jsem na základní Å¡kole dÄ›lala judo a také karate a potom, když už mě tohle pÅ™estalo bavit, tak jsem potom zaÄala hrát s kamarádkami volejbal. Musím uznat, že když se potom k nám jeÅ¡tÄ› pÅ™idali kluci, tak to byla opravdu veliká zábava. Nás tohle je moc bavilo. Také nás těšilo, že jsme potom na základní Å¡kole v tÄ›locviku dÄ›lali různé soutěže a byly to soutěže v judu a také v karate a v neposlední Å™adÄ› pÅ™i pÄ›kném poÄasí také volejbal. A protože zaÄal volejbal bavit opravdu celou třídu a ne-li celou Å¡kolu, tak potom jsme si udÄ›lali opravdu perfektní místo právÄ› ve Å¡kole, v jedné veliké tÄ›locviÄnÄ›, kde jsme potom také o volném Äase hráli volejbal.

Volejbal je příjemný sport.

Uznávám, že to byla opravdu zábava na první pohled. Také nás těšilo, že nás páni uÄitelé nechali hrát, i když tÅ™eba bylo už dávno po vyuÄování. Takže jsme vždycky odcházeli skoro poslední, a to s paní uklízeÄkou, a to vždycky bylo kolem půl Å¡esté veÄer. A bylo prima, že nám tohle dovolili hrát i rodiÄe. Navíc rodiÄe Å™ekli, že sport je také opravdu hodnÄ› důležitý, takže potom nebylo od vÄ›ci, aby lidé si uvÄ›domili, že sport je opravdu hodnÄ› důležitý. Je důležitý také kvůli tomu, že vlastnÄ› my lidé si odpoÄineme a zrelaxujeme se. Mnoho lidí říká, že jsou tÅ™eba unavení, že nechtÄ›jí dÄ›lat sport.

Volejbal je přímo pro mě dělaný.

Ale věřte mi, že když budete dÄ›lat sport, tak si vlastnÄ› odpoÄinete. OdpoÄinete si psychicky, protože když sportujete, tak nemáte Äas myslet na to, co vás trápí. PÅ™i sportu jednoduÅ¡e nejde myslet na různé obavy anebo strach anebo nepříjemnosti. Anebo tÅ™eba další vÄ›ci, ze kterých vám není moc dobÅ™e. Také bych jeÅ¡tÄ› chtÄ›la zmínit, že mám dvě dÄ›ti, které zase obÄ› dvě jezdí moc rádi na koleÄkových bruslích a na kole. Těší mÄ› to, protože nevím, jak bych donutila potom dvě dÄ›ti sportovat. Nejlepší je, když to dÄ›tem ukazujete, protože ukazování je vlastnÄ› nejlepší příklad toho, co dÄ›lat. A právÄ› když rodiÄe sportují, tak si myslím, že dÄ›ti to budou dÄ›lat s radostí potom také.