Já si myslím, že žena je tady od toho, aby také korigovala svÄ›t a nebo, aby také hlídala rodinu. Já si myslím, že my ženy tady máme ve svÄ›tÄ› opravdu hodnÄ› silné a nezastupitelné místo. Jinak si nedokáži pÅ™edstavit, že by žena tÅ™eba nemohla vůbec existovat. Vemte si, kdyby tÅ™eba žena vůbec nebyla. To by se, milí pánové asi zbláznili. Nejenom, že by se tÅ™eba se pÅ™eruÅ¡ilo úplnÄ› celé rozmnožování lidstva, ale také by pánové asi zemÅ™eli hlady a nebo by zemÅ™ely ve svém svinÄíku a nepořádku. Abych se pÅ™iznala, bohužel já neznám žádného muže, který by byl opravdu Äistotný a který by si na sto procent po sobÄ› vždycky uklízel nepořádek.

Mám ráda Äistotu a pořádek.

Mám tÅ™etího partnera, se kterým žiji a opravdu i on je takový nepořádný. Stále dokola mu opakuji, jestli on si nemůže uklidit své vÄ›ci a nebo také vytáhnout talíře z myÄky a nebo tam vložit Å¡pinavé nádobí, ne? JednoduÅ¡e to prý nejde, protože on nemá Äas, a tak si sedne s mobilním telefonem do sedaÄky a tam jenom kouká do mobilního telefonu. Ani nevíte, jak moc mÄ› to vadí. Nebýt nás žen, asi by pánové tohle nevydrželi a asi by tam zkamenÄ›li anebo by shnili ve vlastním nepořádku. Možná jsou to tak silná slova, protože mnoho lidí mi říká, že jejich partneÅ™i jsou zrovna takoví Å¡ikovní a Äistotní a tak dále a tak dále.

Dbám hodně o hygienu.

Možná mám smůlu takovou, že vždycky narazím na takového muže, který je právÄ› bordelář. A který tak docela zanedbává hygienu a já jsem právÄ› taková žena, která právÄ› na hygienu opravdu hodnÄ› dbá. Vzpomínám si, když jsem jednou byla u partnera, my jsme tedy spolu zaÄínali chodit, ale musela jsem ho potom opustit, protože jeho hygiena byla opravdu na úrovni nula. On nepoužíval ani deodorant, ani parfém. A kdybyste cítili toho prostÄ›radlo a nebo to jeho povleÄení, když jsem tam poprvé spala! Tak jsem málem omdlela, chtÄ›lo se mi breÄet. Já jako žena jsem tohle opravdu nesnesla a myslím si, že žádná žena by tohle také nesnesla.