VÄ›dÄ›li jste, že na internetu si také můžete vydÄ›lat peníze? Například vyplňování dotazníků. Pokud chcete jeÅ¡tÄ› nepÅ™iÅ¡li na chuÅ¥ vyplňování dotazníků, tak se nemusíte obávat, protože i já jsem v tomto smÄ›ru nováÄek. Sice se nejedná o složitou informaÄní technologii a tak podobnÄ›, nemusíte být odborník pÅ™es poÄítaÄe nebo nÄ›jaký IT master, ale staÄí snad opravdu jenom ty základní vÄ›ci na poÄítaÄi. Musím říct, že ze zaÄátku jsem se také bála nÄ›kam vyplňovat svoje údaje a nebo Äíslo úÄtu. Jenomže pokud chcete vydÄ›lávat peníze na internetu, a to například formou vyplňování dotazníků, tak vám samozÅ™ejmÄ› nic jiného nezbude, než také poskytnout této firmÄ› váš bankovní úÄet.

IT je někdy složité.

Kam by jinam by vám posílaly peníze za dotazníky? Také bych ale chtÄ›la hlavnÄ› zmínit, že hlavnÄ› neÄekejte, že vyplňováním dotazníků nÄ›jak extrémnÄ› zbohatnete. Je to maximálnÄ› pár stovek mÄ›síÄnÄ›. Záleží ale také na vás, ke kolika spoleÄnostech se pÅ™ihlásíte a zaregistrujete. Protože tÅ™eba z každé spoleÄnosti můžete mít mÄ›síÄnÄ› dvÄ› stÄ› korun. Takže tÅ™eba když budete registrováni ve dvaceti různých prací, kde budete vyplňovat dotazníky, tak se samozÅ™ejmÄ› váš zisk zvýší.

S IT pracuji.

Také by nebylo od vÄ›ci, kdybyste si tÅ™eba jednu práci napsali na dva lidi. Takhle můžete vyplňovat dotazníky za  a vaÅ¡e výplata se samozÅ™ejmÄ› potom bude zdvojnásobena. Podle mého názoru je úplnÄ› jedno, jak budete odpovídat. Nejlepší je odpovídat samozÅ™ejmÄ› podle pravdy a nebo podle vaÅ¡eho uvážení, protože nÄ›které dotazníky na sebe navazují. A tak abyste potom nevyplňovali různé blbosti, které by potom nedávaly logiku. Že tÅ™eba například v jednom dotazníku vypíšete, že je vám dvacet let a potom v dalších dotazníku je vám tÅ™icet let. To by bylo opravdu divné a možná by vás potom také Äekal z této firmy vyhazov, protože tato firma chce vždycky jenom spolehlivé lidi, kteří budou odpovídat opravdu poctivÄ› a vždycky na takové otázky, které na nÄ› přímo sedí.