InformaÄní technologie je úplnÄ› pro každého. Není tady nic takového, že by tÅ™eba lidem nÄ›co nevyhovovalo, protože mnoho lidí si myslí, že právÄ› informaÄní technologie nám bere naÅ¡e soukromí a také náš Äas. No, abych se pÅ™iznala tak ono vlastnÄ› na jednu stranu je to pravda, protože mnoho lidí stále na internetu, a hlavnÄ› na sociálních sítích tráví velice mnoho Äasu. Kolikrát také vidím nÄ›jaké reklamy, které mívají vždycky nÄ›co do sebe. Je to vÄ›tÅ¡inou na sociálních sítích. Ukazuje to tam, jak lidé mnoho Äasu tráví právÄ› na sociálních sítích a nevÄ›nují se tÅ™eba vůbec rodinÄ›. Tohle je úplná Å¡koda.

InformaÄní technologie je záhadná.

A to jsem si kolikrát Å™ekla, že by bylo od vÄ›ci, kdyby tÅ™eba se sociální sítÄ› na nÄ›kolik hodin dennÄ› úplnÄ› vypnuly. JednoduÅ¡e, aby na to lidé nemohli chodit. Od toho je tady informaÄní technologie, aby nám lidem zjednoduÅ¡ovala život a ne, aby nám kradla naÅ¡e soukromí a také potom, abychom se nevÄ›novali na sto procent rodinÄ›. NaÅ¡tÄ›stí, já si tohle vÅ¡echno uvÄ›domuji. A proto nemám ráda, když jsem hodnÄ› Äasu právÄ› na sociálních sítích a když se nevÄ›nuji rodinÄ›, tohle uÄím i svého syna. Můj syn má rád poÄítaÄe a také informaÄní technologie a mobilní telefon.

PoÄítaÄ dokáže zázraky.

Jenomže stále synovy dokola opakuji, aby nebyl nonstop na poÄítaÄi nebo na mobilních hrách, protože můj syn hraje každý den mobilní hry. PrvnÄ› chci po nÄ›m, aby se vÄ›noval tÅ™eba rodinÄ›, abychom si tÅ™eba hráli puzzle anebo ÄlovÄ›Äe nezlob se. A potom také požaduji, aby se syn uÄil do Å¡koly nebo aby mÄ›l tÅ™eba nÄ›jaké domácí povinnosti, aby si tÅ™eba uklidil pokoj a potom, když mu tÅ™eba zbyde Äas, tak aÅ¥ si klidnÄ› hraje na mobilním telefonu a klidnÄ› i tÅ™i nebo ÄtyÅ™i hodiny. Tohle je mi úplnÄ› jedno, ale prostÄ› chci, aby syn se také vÄ›noval sám sobÄ› nebo i rodinÄ› a také svému uÄení. A není potom nic hrozného, než když potom lidé kaÅ¡lou na práci a vzdÄ›lání, jenom kvůli tomu, aby mohli hrát různé poÄítaÄové hry.