Pokud se podíváme na graf cen nemovitostí, zjistíme, že neustále stoupají, a to bez ohledu na to, o jaký stát se jedná a jaká je zrovna ekonomická situace, aÅ¥ už lokální Äi globální. Rozdíl je pouze v rychlosti růstu. A to neplatí pouze dnes, nýbrž v podstatÄ› po celou dobu existence lidstva.

 

To pro nás může být zajímavá statistika, zvláštÄ› když ji porovnáme s jinými produkty, u kterých cena (samozÅ™ejmÄ› po zapoÄítání inflace) nÄ›kdy stoupá a jindy klesá. U nemovitostí tomu vÅ¡ak tak není, a to aÅ¥ už jde o pozemky, domy Äi byty.

 

Důvod je zde pomÄ›rnÄ› jednoduchý: aÅ¥ se nám to líbí, nebo ne, plocha půdy je omezená. To také znamená, že je omezen i prostor, na kterém můžeme stavÄ›t. A to jeÅ¡tÄ› víc, než by se na první pohled zdálo. Jen velmi malá Äást souÅ¡e je ve skuteÄnosti vhodná pro to, aby se tam postavil dům.

 

ceny nemovitostí stále rostou

 

V první řadě musíme vyřadit horské oblasti, kde je výstavba nejen téměř nemožná, ale také se zde v podstatě nedá bydlet – nikdo se totiž nechce slaňovat každý den dolů a nahoru pokaždé, když potřebuje například nakoupit. O řídkém vzduchu na vrcholcích vysokých hor ani nemluvě.

 

Dále zde máme neustále zamrzlé krajiny za polárním kruhem. VÅ¡imnÄ›me si, že když pÅ™ekroÄíme severní polární kruh, tak je osídlení Äím dál Å™idÄejší. A není divu – jsme druh z tropických oblastí, a zima nám nedÄ›lá příliÅ¡ dobÅ™e.

 

stavba nového domu

 

Å patný je vÅ¡ak také opaÄný extrém, tedy pouÅ¡tÄ›. I když zde ÄlovÄ›k pÅ™ežije pÅ™eci jen ponÄ›kud lépe, rozhodnÄ› to není místo, o které by se developeÅ™i prali. O tom, že by bylo nutné potraviny dovážet z pomÄ›rnÄ› velkých dálek, se asi ani není tÅ™eba zmiňovat.

 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na nejrůznější tropické pralesy a jiné chráněné oblasti, kde je výstavba z pochopitelných důvodů zakázána. U nás je například zákaz staveb v prvním ochranném pásmu v Národních parcích a Chráněných krajinných oblastí.

 

Je tedy vidět, že nemáme až tolik prostoru, kolik bychom chtěli. A zatímco lidí přibývá, volné půdy ubývá. Není tedy divu, že se její ceny konstantně zvedají.