Sociální sítÄ› byly prvnÄ› vytvoÅ™eny za úÄelem zábavy. Velice rychle se ale naÅ¡li lidé, kteří se nauÄili sítÄ› využívat k vydÄ›lávání penÄ›z. Samotné sítÄ› jim umožnily zpeněžit obsah, který jednotliví “umÄ›lci†na sítÄ› pÅ™idávali. Zprvu Å¡lo tÅ™eba o recepty a vaÅ™ení, poté o zpÄ›v a podobnÄ›, a nakonec se z pÅ™ispÄ›vatelů vyvinuli influenceÅ™i. TÄ›m firmy platí za propagaci svých služeb a produktů. Mnoho lidí zaÄalo sledovat influencery, kteří se snaží propagovat produkty a služby nÄ›kdy i netradiÄnÄ› a vtipnÄ›. NaÅ¡li tak své oblíbené influencery, díky kterým Äasto i najdou nÄ›co nového, co stojí za vyzkouÅ¡ení.

sledování sítí

Mnoho lidí se nauÄilo s mobilem v ruce, a tedy i se sítÄ›mi, trávit spoustu volného Äasu. HlavnÄ› mladší roÄníky tráví sledováním sítí mnoho hodin dennÄ›. Mezi prsty jim tak utíká jejich pravý offline život, který pro nÄ› bohužel Äasto není tak zajímavý, jako ten online život cizích lidí. Je potÅ™eba se nauÄit omezovat sledování sociálních sítí, protože je to opravdu zbyteÄný žrout Äasu. NÄ›co jiného je krátit si tím chvíli tÅ™eba v ÄekárnÄ› u doktora, a nÄ›co jiného je sedÄ›t na posteli celé odpoledne a klikat a klikat.

sociální sítě

Realita je jiná
Pro mnoho lidí jsou sítÄ› nÄ›Äím, co jim pomáhá uniknout z reality ve které nejsou sami spokojení. Bohužel spousta lidí má problém rozliÅ¡ovat co je realita a co ne. RodiÄe by mÄ›li fungovat jako kontrola a mÄ›li by sledovat co jejich dÄ›ti sledují a jak Äasto jsou na mobilu. Sami by Jim ovÅ¡em mÄ›li jít příkladem.

Neustálé sledování sítí má spoustu negativních dopadů na reálný život. Lidé ztrácí pojem o Äase, Äasto navíc nevnímají okolí a tak zbyteÄnÄ› dochází tÅ™eba k dopravním nehodám kvůli tomu, že ÄlovÄ›k má sluchátka v uších, a nerozhlédne se než vejde do silnice. HlavnÄ› mladší lidé si myslí že si mohou dovolit totéž co internetové celebrity, a tak se Äasto dostávají i do potíží se zákonem.