Odreagování

Život není mnohdy vůbec jednoduchý, protože bÄ›hem nÄ›j musíme Å™eÅ¡it Å™adu povinností a starostí. PÅ™i tom je o nÄ›kterých zamÄ›stnáních dobÅ™e známo, že se bez stresu Äasto neobejdou. Když se k tomu pÅ™idají jeÅ¡tÄ› problémy v osobním životÄ›, tak je to na ÄlovÄ›ka dost velká zátěž. JeÅ¡tÄ› k tomu se o dneÅ¡ní dobÄ› tvrdí, že je dost uspÄ›chaná a Å™ada lidí musí bojovat s psychickými potížemi. Abychom nedoÅ¡li až do syndromu vyhoÅ™ení, tak je potÅ™eba vÄ›novat Äas odpoÄinku a aktivitám, které nás dostanou ze stereotypu.

sezení v přírodě

Můžeme proto tÅ™eba zajet s kamarády na výlet nÄ›kam do přírody, protože pohyb v hezkém prostÅ™edí skuteÄnÄ› proÄistí naÅ¡e myÅ¡lenky. Je také dobré najít si nÄ›jaký koníÄek, kterému se budeme vÄ›novat pravidelnÄ›, protože se budeme mít stále na co těšit. Dnes se zaměříme na airsoft, bÄ›hem kterého můžeme zaÄít spoustu adrenalinu a zážitky s kamarády, na které budeme jeÅ¡tÄ› dlouhou vzpomínat.

Airsoft

NÄ›komu se může na první pohled zdát, že je to zábava pro blázny, které pobíhají po lese a střílí na sebe plastové kuliÄky. Není tomu vÅ¡ak tak, protože tento sport může být na profesionální úrovni, kdy si jednotky nacviÄují taktiku. ZbranÄ› vypadají jako skuteÄné, ale nikdo s nimi nemůžeme zranit. Zároveň vÅ¡ak když nás nÄ›kdo trefí, tak to cítíme a zbranÄ› můžou mít na nÄ›jakou rozumnou vzdálenost dobrou pÅ™esnost.

airsoft hráÄ

Je to zase nÄ›co jiného, než sedÄ›t u poÄítaÄe a hrát virtuální stříleÄku, protože zde je vÅ¡e reálné. Když chceme tuto Äinnost vyzkouÅ¡et, tak musíme mít ochrannou výbavu, aby nás munice netrefila do oka. Co se týÄe zbraní, tak do zaÄátku můžeme zakoupit nÄ›co levnÄ›jšího abychom zjistili, zda je tato aktivita skuteÄnÄ› pro nás. NáslednÄ› se dá pÅ™ejít na CO2 zbranÄ›, které dosahují sluÅ¡ných parametrů. Existují různé e-shop i diskuze a spoustu užiteÄných rad se můžete dozvÄ›dÄ›t od lidí, kteří se této aktivitÄ› vÄ›nují nÄ›jaký ten pátek.